Το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις, τόνισε η Κύπρος στην 4η Επιτροπή της ΓΣ του ΟΗΕ

0

Το ζωτικό ρόλο που διαδραματίζουν οι ειρηνευτικές επιχειρήσεις στην πρόληψη της κλιμάκωσης αλλά και της αποκλιμάκωσης των συγκρούσεων και  εντάσεων, στην προώθηση της σταθερότητας και στη δημιουργία περιβάλλοντος που επιτρέπουν τις ειρηνευτικές διαδικασίες, ανέπτυξε στη συνεδρίαση της Τέταρτης Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο αντιπρόσωπος της Κύπρου Δώρος Βενέζης. Η γενική συζήτηση είχε ως θέμα τη Συνολική Αξιολόγηση των Ειρηνευτικών Επιχειρήσεων σε όλες τις πτυχές τους.

Στην παρέμβαση του ο κ. Βενέζης, υπογράμμισε ότι η Κύπρος έχει υποστηρίξει εξαρχής την πρωτοβουλία των Ηνωμένων Εθνών «Δράση για Διατήρηση της Ειρήνης» (Action for Peacekeeping), προκειμένου οι επιχειρήσεις καταστούν αποτελεσματικότερες και αποδοτικότερες στην εκπλήρωση των όρων εντολής που τους έχουν ανατεθεί. Ενώ σημείωσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία συμμερίζεται το όραμα του Γενικού Γραμματέα στη μεταρρύθμιση του πυλώνα της ειρήνης και ασφάλειας και χαιρετίζει την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα επί αυτού.

Ο αντιπρόσωπος της Κύπρου επισήμανε επίσης τη σημασία παροχής σαφούς στρατιωτικής καθοδήγησης, επαρκούς χρηματοδότησης, κατάλληλου εξοπλισμού καθώς και κατάλληλης κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού των ειρηνευτικών επιχειρήσεων.

Τόνισε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία χαιρετίζει την προσπάθεια των Ηνωμένων Εθνών για την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών στις ειρηνευτικές επιχειρήσεις υπογραμμίζοντας ότι η UNFICYP είναι πρωτοπόρος στην εφαρμογή τέτοιων πολιτικών, υπενθυμίζοντας ότι ήταν η πρώτη ειρηνευτική επιχείρηση του ΟΗΕ που διόρισε γυναίκα ως διοικητή της Δύναμης.

Αναφερόμενος στην παρουσία της UNFICYP από το 1964 στην Κύπρο, η ανάπτυξη της οποίας έγινε κατόπιν του τότε αιτήματος της Κυπριακής Δημοκρατίας, τόνισε ότι αυτή συνιστά μια επιτυχία καθώς κατάφερε να εκπληρώσει αποτελεσματικά τους όρους εντολής που της ανατέθηκαν από το Συμβούλιο Ασφαλείας, αποτρέποντας την επανέναρξη συγκρούσεων και συμβάλλοντας στη διατήρηση της σταθερότητας.

Πρόσθεσε ότι η UNFICYP έχει υποβληθεί σε επανειλημμένες αξιολογήσεις, των οποίων οι συστάσεις έχουν εφαρμοστεί πλήρως.

Επιπλέον, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της Κυπριακής Δημοκρατίας προς τα κράτη μέλη που συμβάλλουν με στρατιωτικό και αστυνομικό προσωπικό στην UNFICYP.

Τέλος, ανέφερε ότι η ύπαρξη, η εντολή, η διαμόρφωση και οι δυνατότητες μιας ειρηνευτικής επιχείρησης, δεν θα πρέπει να καθορίζονται από πολιτικές σκοπιμότητες ή οικονομικούς περιορισμούς. Οι προσπάθειες για την κάλυψη του κόστους της διατήρησης της ειρήνης δεν θα πρέπει να είναι εις βάρος της βέλτιστης λειτουργίας της.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here